Menu Zamknij

Prawne kryteria wyboru imienia dziecka.

Choć uprawnienie do nadania dziecku imienia jest przejawem władzy rodzicielskiej jego rodziców, to podlega ono pewnym ograniczeniom. Zanim więc zdecydujecie się podjąć decyzję o nadaniu imienia swojemu maluszkowi, sprawdźcie jakie ograniczenia nakłada ustawodawca w tym zakresie.

Podstawowe ograniczenia wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

Nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:

– nie możesz nadać dziecku więcej niż 2 imion,

– imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,

– imię nie może być zgłoszone w formie zdrobniałej.

Możesz wybrać imię lub imiona obce – na przykład Mercedes, Andrea – niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka. Może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci.

Kiedy kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka?

Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań, które są wymienione wyżej. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu.

Nadawanie imienia z urzędu.

Urzędnik, wybierając imię, kieruje się często listą imion najczęściej nadawanych w roku ubiegłym, bądź imieninami obchodzonymi według kalendarza w dniu sporządzania aktu urodzenia.

Czy wówczas – tj. gdy urzędnik odmówi przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka – przysługuje jakiś środek odwoławczy?

Tak. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję – masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. 

Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego