Menu Zamknij

Prawomocne

Blog prawniczy wyjaśniający często trudne i zawiłe problemy prawne przystępnym, prostym językiem. Treści artykułów tworzone z pasją, w oparciu o doświadczenie zawodowe, z myślą o ukazaniu rozwiązań stanowiących odpowiedź na indywidualne potrzeby czytelników.

Ostatnie wpisy

Matka dziecka pozamałżeńskiego w stosunku do mężczyzny, którego ojcostwo zostało ustalone ma prawo żądać roszczeń bezpośrednio powiązanych z ciążą i
Często mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden ze współmałżonków samodzielnie wchodzi w określony stosunek prawny, tj. zawiera umowę,
Zarówno w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, jak i w Kodeksie cywilnym, możemy spotkać
Decyzję o podjęciu pracy po za granicami Polski – chociażby przez wzgląd na możliwość swobodnego przekraczania granic – podejmuje coraz
Pobyt w zakładzie karnym wiąże się z licznymi ograniczeniami, przede wszystkim dotyczącymi dostarczania skazanym określonym przedmiotów/produktów z zewnątrz przez osoby
Prawo cywilne przewiduje możliwość nabycia własności nieruchomości rolnych przez zasiedzenie. Poza ogólnymi warunkami, które należy spełnić, by doszło do zasiedzenia
Ustawodawca w art. 141 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przewidział możliwość żądania od ojca dziecka pokrycia m. in. wydatków związanych z
Często zdarza się, że osoby nam bliskie korzystają z usług medycznych szpitala, przychodni czy kliniki. Niejednokrotnie sami potrzebujemy tego typu
Jeżeli staliśmy się dłużnikami i prowadzone jest przeciwko nam postępowanie egzekucyjne, komornik prowadzący to postępowanie poszukiwał będzie stanowiących naszą własność
System dozoru elektronicznego umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych – w mieszkaniu, domu skazanego. Skazany składając wniosek o
Osoba młoda będąca uczniem bądź studentem otrzymująca rentę rodzinną po zmarłej bliskiej osobie powinna mieć na uwadze, że zgodnie z
Po spełnieniu warunków, opisanych w poprzednim wpisie (patrz artykuł: Zasiedzenie jako sposób nabycia własności), samoistny posiadacz nieruchomości może nabyć na