Menu Zamknij

Prawomocne

Blog prawniczy wyjaśniający często trudne i zawiłe problemy prawne przystępnym, prostym językiem. Treści artykułów tworzone z pasją, w oparciu o doświadczenie zawodowe, z myślą o ukazaniu rozwiązań stanowiących odpowiedź na indywidualne potrzeby czytelników.

Ostatnie wpisy

System dozoru elektronicznego umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych – w mieszkaniu, domu skazanego. Skazany składając wniosek o
Osoba młoda będąca uczniem bądź studentem otrzymująca rentę rodzinną po zmarłej bliskiej osobie powinna mieć na uwadze, że zgodnie z
Po spełnieniu warunków, opisanych w poprzednim wpisie (patrz artykuł: Zasiedzenie jako sposób nabycia własności), samoistny posiadacz nieruchomości może nabyć na
Każdego roku polskie Sądy wydają kilkadziesiąt tysięcy orzeczeń zasądzających alimenty. Niestety również przypadki związane z nienależytym wywiązywaniem się z obowiązku
Odszkodowanie za korzystanie z odpłatnych usług lotniczych przysługuje nam w sytuacji: odmowy przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli, odwołania
Mimo, że współcześnie zwierzęta domowe podlegają coraz większej ochronie, a o ich prawa walczy wiele fundacji, organizacji, ale także osób
Czy znalezienie solidnego, uczciwego i dbającego o powierzone mienie najemcy jest możliwe? Każdy, kto chce wynająć bądź już wynajmuje swoje
Umowę leasingu zawierają korzystający (leasingobiorca) oraz finansujący (leasingodawca). W umowie tej finansujący zobowiązuje się do nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych
Czym jest zasiedzenie? Najprościej rzecz ujmując, zasiedzenie jest nabyciem własności rzeczy przez osobę niebędącą jej właścicielem, na skutek upływu czasu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (w zasadzie) jednomyślnie w dniu 30 kwietnia 2020 roku uchwalił tzw. ustawę antyprzemocową. Prace nad rozwiązaniami wprowadzonymi
Sąd Okręgowy, wydając wyrok o rozwiązaniu małżeństwa ma obowiązek wskazania w tym wyroku, czy i który z małżonków ponosi winę
Dozór elektroniczny jako forma odbywania kary pozbawienia wolności uregulowany został w Kodeksie Karnym Wykonawczym w przepisach art. 43a – 43zae.