Menu Zamknij

Narodziny dziecka – w jakim terminie należy dokonać rejestracji urodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Narodziny dziecka to chwile piękne zarówno dla rodziców, jak i dla najbliższej rodziny. Emocje, jakie w pierwszych dniach od momentu narodzin dziecka towarzyszą rodzicom to radość, szczęście. Wówczas nie myśli się o konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności związanych z narodzinami dziecka. Niemniej jednak należy pamiętać, iż zaraz po narodzinach dziecka należy dokonać zgłoszenia jego narodzin w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego (USC). Wówczas Kierownik USC zarejestruje fakt urodzenia dziecka, a rodzicowi przekaże numer PESEL i zamelduje je.

Kto może dokonać zgłoszenia narodzin dziecka?

Zgłoszenie narodzin dziecka może dokonać zarówno matka jak i ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych. W przypadku zaś, gdy matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych – zgłoszenie takiego może dokonać przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka.

Zgłoszenie można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie?

Celem dokonania zgłoszenia narodzi dziecka należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Zaś gdy sprawa jest załatwiana za pośrednictwem pełnomocnika – należy przygotować pełnomocnictwo.

Czy istnieje jakiś termin na dokonanie rejestracji narodzin dziecka?

Narodziny dziecka należy zgłosić w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego (właściwym dla miejsca urodzenia dziecka)w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia. Przed wizytą w USC dowiedz się, czy dokument został już tam przekazany.

Jeśli nie zgłosisz się do urzędu w ciągu 21 dni – kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Końcowo należy zaznaczyć, iż czynność ta jest bezpłatna. Zaś wszelkie formalności, w tym stosowne dokumenty potwierdzające rejestrację dziecka zostaną dokonane w dniu zgłoszenia urodzenia.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.)

Powiązane wpisy