Menu Zamknij

Jakie kroki podjąć by zostać indywidulanym przedsiębiorcą?

Jakie kroki podjąć by zostać indywidulanym przedsiębiorcą?

Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca? Planujesz świadczyć usługi w formie samozatrudnienia? Złóż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Co to jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą bądź są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

Co musisz wiedzieć przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG?

Jeśli zależy ci na sprawnym i szybkim załatwieniu sprawy, przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku przygotuj niezbędne dane. We wniosku o wpis do CEIDG musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Ważne! Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, zaznacz „nie posiadam numeru PESEL”. Jeśli już wcześniej nadano ci NIP i REGON, możesz podać je wypełniając formularz. Jeśli ich nie posiadasz, złożony formularz będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną uzupełnione w twoim wpisie automatycznie, a sprawdzisz je w wyszukiwarce CEIDG po zarejestrowaniu firmy.

W jaki sposób można złożyć wniosek o wpis do CEIDG?

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć na trzy sposoby, osobiście we właściwym urzędzie miasta/gminy, za pośrednictwem poczty bądź online – przez Internet.

 1. W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

 1. Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem.

 1. Online – przez Internet

Wniosek możesz wypełnić za pośrednictwem platformy:

Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT i masz już numer NIP, do wniosku CEIDG-1 składanego online na Biznes.gov.pl lub przez CEIDG możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie VAT-R podpisz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. 

 • przez stronę banku – wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków. Pamiętaj jednak, że za pośrednictwem banku zarejestrujesz jedynie działalność. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT możesz załatwić w urzędzie albo online poprzez PUE ZUS lub Portal PodatkowyDowiedz się więcej na temat rejestracji firmy przez bank.

Ważne! Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG przez Internet, nie możesz skorzystać z pełnomocnika. 

W jakim terminie powinieneś złożyć wniosek o wpis do CEIDG?

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy złożyć przed rozpoczęciem działalności.

Czy od wniosku o wpis do CEIDG należna jest opłata?

Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatne.